Витрати бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 874 740,9 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5 265 070,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 270 724,0 196 820,0 72,70 270724032.00 196820030.50 72.7
2 Освіта 3 344 285,4 2 392 156,9 71,53 3344285404.65 2392156894.07 71.53
3 Охорона здоров'я 309 323,5 194 464,1 62,87 309323485.00 194464053.12 62.87
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 479 280,9 361 104,9 75,34 479280880.24 361104865.40 75.34
5 Культура і мистецтво 147 489,8 102 993,1 69,83 147489825.75 102993108.78 69.83
6 Фізична культура і спорт 147 429,6 105 380,6 71,48 147429554.41 105380633.77 71.48
7 Житлово-комунальне господарство 398 312,8 237 241,9 59,56 398312792.94 237241878.62 59.56
8 Економічна діяльність 1 809 509,8 1 019 497,3 56,34 1809509836.54 1019497339.63 56.34
9 Інша діяльність 168 735,8 77 817,7 46,12 168735794.00 77817749.82 46.12
10 Міжбюджетні трансферти 799 289,3 577 296,5 72,23 799289285.54 577296488.77 72.23
11 Кредитування бюджету 360,0 297,0 82,50 360000.00 297000.00 82.5
Всього 7 874 740,9 5 265 070,0 66,86