Доходи бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 377 089,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 227 171,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 2 053 686,0 569 510,7 27,73 2053686034.00 569510687.08 27.73
2 Неподаткові надходження 156 090,4 40 390,3 25,88 156090381.79 40390279.13 25.88
3 Доходи від операцій з капіталом 11 498,9 201,6 1,75 11498900.00 201644.87 1.75
4 Офіційні трансферти 2 153 593,7 615 941,1 28,6 2153593738.00 615941084.12 28.6
5 Цільові фонди   2 220,0 1 128,2 50,82 2220000.00 1128165.95 50.82
Всього 4 377 089,1 1 227 171,9 28,04