Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

65 062,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

18 103,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 65 062,3 18 103,0 27,82
Всього 65 062,3 18 103,0 27,82