Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

Заплановано на рік

3 754,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 791,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 2 615,8 1 277,3 48,83 2615762.00 1277314.22 48.83
2 Нарахування на оплату праці 582,0 291,2 50,03 582043.00 291214.37 50.03
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77,7 8,8 11,33 77655.00 8834.96 11.33
4 Оплата послуг (крім комунальних) 104,7 7,3 6,97 104713.00 7290.03 6.97
5 Оплата теплопостачання 340,8 198,4 58,22 340803.00 198372.67 58.22
6 Оплата водопостачання та водовідведення 3,6 1,0 27,78 3579.00 1048.28 27.78
7 Оплата електроенергії 22,1 6,5 29,41 22114.00 6479.92 29.41
8 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3,9 0,9 23,08 3935.00 862.27 23.08
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3,5 0,0 0,00 3500.00 0.00 0
Всього 3 754,1 1 791,4 47,72