Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 860 452,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 325 066,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 786 222,7 913 380,7 51,13 1786222657 913380738.58 51.13
2 Нарахування на оплату праці 392 952,3 202 881,4 51,63 392952291 202881425.87 51.63
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67 166,4 17 651,7 26,28 67166380.87 17651711.22 26.28
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 921,3 4 105,8 83,43 4921298.64 4105846.8 83.43
5 Продукти харчування 210 837,9 37 971,1 18,01 210837928.37 37971144.36 18.01
6 Оплата послуг (крім комунальних) 119 040,4 14 999,6 12,60 119040358.26 14999552.26 12.6
7 Видатки на відрядження 1 423,2 278,2 19,55 1423239 278181.42 19.55
8 Оплата теплопостачання 178 120,7 95 594,5 53,67 178120749.14 95594519.12 53.67
9 Оплата водопостачання та водовідведення 14 147,4 4 611,2 32,59 14147431 4611150.42 32.59
10 Оплата електроенергії 42 765,9 13 137,3 30,72 42765897 13137284.48 30.72
11 Оплата природного газу 918,0 329,6 35,90 918008 329648.95 35.9
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4 518,8 1 021,3 22,60 4518790.86 1021328.23 22.6
13 Оплата енергосервісу 1 806,8 0,0 0,00 1806763 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 649,0 152,5 5,76 2649006 152468.44 5.76
15 Інші виплати населенню 556,1 297,1 53,43 556119 297085.84 53.43
16 Інші поточні видатки 472,0 149,2 31,61 472018.24 149219.93 31.61
17 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 16 202,6 2 774,5 17,12 16202611.3 2774468.8 17.12
18 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 730,6 15 730,6 100,00 15730631.42 15730631.42 100
Всього 2 860 452,2 1 325 066,4 46,32
 Завантажити в Excel