Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 711 030,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 234 779,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надання кредиту 888,8 374,7 42,16 888842 374700 42.16
2 Заробітна плата 2 089 453,4 1 050 536,9 50,28 2089453444.85 1050536937.75 50.28
3 Нарахування на оплату праці 459 721,3 233 227,0 50,73 459721319.31 233227040.97 50.73
4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 89 832,0 26 930,2 29,98 89832035.37 26930151.11 29.98
5 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 27 107,0 19 366,7 71,45 27106988.64 19366663.03 71.45
6 Продукти харчування 218 780,0 42 607,0 19,47 218780007.37 42606953.32 19.47
7 Оплата послуг (крім комунальних) 939 642,6 274 953,8 29,26 939642613.72 274953772.38 29.26
8 Видатки на відрядження 5 265,5 1 015,7 19,29 5265512 1015729.29 19.29
9 Оплата теплопостачання 207 160,3 108 087,8 52,18 207160277.14 108087779.02 52.18
10 Оплата водопостачання та водовідведення 16 829,0 5 576,9 33,14 16829005 5576885.79 33.14
11 Оплата електроенергії 120 605,3 35 516,7 29,45 120605340 35516741.8 29.45
12 Оплата природного газу 1 239,7 398,1 32,11 1239717 398149.72 32.11
13 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 099,2 1 122,2 22,01 5099183.86 1122152.24 22.01
14 Оплата енергосервісу 1 806,8 0,0 0,00 1806763 0 0
15 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 6 262,9 0,0 0,00 6262916 0 0
16 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9 377,9 3 062,3 32,65 9377887 3062329.85 32.65
17 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 34,1 0,0 0,00 34054 0 0
18 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 279 327,8 648 705,2 50,71 1279327775 648705226.73 50.71
19 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 672 339,4 328 934,0 48,92 672339389 328934008 48.92
20 Виплата пенсій і допомоги 354,3 0,0 0,00 354261 0 0
21 Інші виплати населенню 265 917,3 155 719,9 58,56 265917348 155719882.46 58.56
22 Інші поточні видатки 4 744,2 1 889,5 39,83 4744199.24 1889452.48 39.83
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 96 609,9 9 608,5 9,95 96609872.01 9608549.66 9.95
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 110 120,3 8 193,1 7,44 110120283 8193073.25 7.44
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 209 674,3 89 886,5 42,87 209674292.37 89886500.48 42.87
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 349 619,8 54 750,9 15,66 349619829.95 54750881.33 15.66
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 86 348,4 19 058,1 22,07 86348369.33 19058063.95 22.07
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 405 380,0 112 995,3 27,87 405380032 112995250.7 27.87
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 166,6 2 270,1 22,33 10166593 2270125 22.33
30 Капітальні трансферти населенню 988,9 60,0 6,07 988900 60000 6.07
31 Повернення кредиту -110,4 -67,9 61,50 -110400 -67900 61.5
32 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань 24 986,2 0,0 0,00 24986192 0 0
33 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань -24 986,2 0,0 0,00 -24986192 0 0
34 Запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
35 Погашення запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
36 Нерозподілені видатки 20 443,4 0,0 0,00 20443432 0 0
Всього 7 711 030,1 3 234 779,1 41,95
 Завантажити в Excel