Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 711 030,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 234 779,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 226 129,5 99 746,9 44,11 226129514.00 99746873.51 44.11
2 Освіта 2 860 452,2 1 325 066,4 46,32 2860452178.10 1325066406.14 46.32
3 Охорона здоров'я 530 877,4 356 265,1 67,11 530877375.00 356265089.96 67.11
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 467 072,6 212 172,9 45,43 467072609.33 212172938.88 45.43
5 Культура і мистецтво 133 520,6 54 816,9 41,06 133520591.78 54816928.67 41.06
6 Фізична культура і спорт 121 957,7 50 896,9 41,73 121957656.10 50896939.25 41.73
7 Житлово-комунальне господарство 489 355,2 130 245,7 26,62 489355172.25 130245711.27 26.62
8 Економічна діяльність 2 062 570,3 626 849,5 30,39 2062570275.60 626849487.07 30.39
9 Інша діяльність 135 810,3 47 207,8 34,76 135810286.00 47207792.56 34.76
10 Міжбюджетні трансферти 682 506,0 331 204,1 48,53 682505982.00 331204133.00 48.53
11 Кредитування, місцеві запозичення та місцеві гарантії 778,4 306,8 39,41 778442.00 306800.00 39.41
Всього 7 711 030,1 3 234 779,1 41,95