Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

7 523,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 549,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13,5 3,5 25,93
2 Оплата послуг (крім комунальних) 3 910,4 1 046,9 26,77
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 800,0 498,6 27,70
4 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 700,0 0,0 0,00
5 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 100,0 0,0 0,00
Всього 7 523,9 1 549,0 20,59