Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заплановано на рік

77,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

77,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 77,0 77,0 100,00 77000.00 77000.00 100
Всього 77,0 77,0 100,00