Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заплановано на рік

6 528,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

4 757,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 749,0 411,9 54,99
2 Оплата послуг (крім комунальних) 404,8 95,5 23,59
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 374,8 4 250,0 79,07
Всього 6 528,6 4 757,3 72,87