Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заплановано на рік

360,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

75,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 128,9 15,0 11,64 128850.00 15000.00 11.64
2 Оплата послуг (крім комунальних) 175,0 60,0 34,29 175000.00 60001.09 34.29
3 Інші виплати населенню 56,8 0,0 0,00 56800.00 0.00 0
Всього 360,7 75,0 20,79