Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

6 679 559,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 697 346,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 173 292,0 80 227,1 46,30 173291997.00 80227110.81 46.3
2 Освіта 2 098 849,1 1 074 767,4 51,21 2098849138.00 1074767352.35 51.21
3 Охорона здоров'я 823 398,3 434 458,1 52,76 823398252.48 434458140.03 52.76
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 481 286,1 271 092,8 56,33 481286099.00 271092761.56 56.33
5 Культура і мистецтво 87 533,4 41 008,2 46,85 87533394.00 41008216.92 46.85
6 Фізична культура і спорт 69 829,4 30 542,8 43,74 69829441.00 30542840.22 43.74
7 Житлово-комунальне господарство 155 895,5 101 627,4 65,19 155895528.00 101627360.21 65.19
8 Економічна діяльність 526 164,9 269 411,6 51,20 526164879.00 269411552.51 51.2
9 Інша діяльність 17 682,6 7 440,3 42,08 17682574.00 7440345.84 42.08
10 Міжбюджетні трансферти 2 244 923,5 1 386 104,0 61,74 2244923474.56 1386104005.36 61.74
11 Кредитування 704,7 666,4 94,57 704700.00 666400.00 94.57
Всього 6 679 559,5 3 697 346,1 55,35