Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

Заплановано на рік

196,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

94,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 50,7 48,7 96,06
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 45,8 45,7 99,78
3 Капітальний ремонт інших об`єктів 100,0 0,0 0,00
Всього 196,4 94,4 48,07