Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

2 597,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

109,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 166,3 103,7 62,36
2 Продукти харчування 847,1 0,0 0,00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 45,6 0,9 1,97
4 Інші поточні видатки 32,1 5,3 16,51
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 746,0 0,0 0,00
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 760,0 0,0 0,00
Всього 2 597,2 109,9 4,23