Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Заплановано на рік

375,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

76,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 134,0 25,3 18,88
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 36,2 36,2 100,00
3 Продукти харчування 20,6 6,2 30,10
4 Оплата послуг (крім комунальних) 89,5 0,0 0,00
5 Інші поточні видатки 34,9 9,2 26,36
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60,7 0,0 0,00
Всього 375,8 76,9 20,46