Організація благоустрою населених пунктів

Заплановано на рік

106 010,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

29 384,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 364,2 0,0 0,00 364215.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 66 921,9 16 600,7 24,81 66921914.86 16600721.59 24.81
3 Оплата водопостачання та водовідведення 126,8 0,0 0,00 126819.00 0.00 0
4 Оплата електроенергії 37 000,0 12 620,6 34,11 37000000.00 12620580.47 34.11
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 540,0 163,3 10,60 1540023.00 163330.42 10.6
6 Інші поточні видатки 57,3 0,0 0,00 57335.14 0.00 0
Всього 106 010,3 29 384,6 27,72