Фізична культура і спорт (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

69 693,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

13 987,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 37 213,3 6 381,4 17,15 37213278 6381351.1 17.15
2 Нарахування на оплату праці 8 186,9 1 421,3 17,36 8186922 1421277.84 17.36
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 387,7 233,9 16,86 1387669 233935.8 16.86
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 39,3 4,8 12,21 39297 4757 12.21
5 Продукти харчування 69,3 16,8 24,24 69297 16755 24.24
6 Оплата послуг (крім комунальних) 1 924,2 121,1 6,29 1924235 121057.07 6.29
7 Видатки на відрядження 1 657,9 351,2 21,18 1657944 351150.02 21.18
8 Оплата теплопостачання 8 954,8 2 623,9 29,30 8954810 2623899.12 29.3
9 Оплата водопостачання та водовідведення 1 584,3 195,5 12,34 1584258 195524.27 12.34
10 Оплата електроенергії 5 570,3 1 599,7 28,72 5570288 1599653.12 28.72
11 Оплата природного газу 1 608,0 819,1 50,94 1608031 819127.02 50.94
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 32,1 2,4 7,48 32149 2400 7.48
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 397,1 101,1 25,46 397089 101066.56 25.46
14 Інші виплати населенню 1 050,0 99,0 9,43 1050000 99000 9.43
15 Інші поточні видатки 17,8 16,2 91,01 17754 16210.4 91.01
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 69 693,0 13 987,2 20,07
 Завантажити в Excel