Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 067 366,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

421 024,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 326 132,1 251 016,9 18,93 1326132059 251016892.66 18.93
2 Нарахування на оплату праці 291 749,1 56 324,3 19,31 291749051 56324256.22 19.31
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 673,7 3 334,7 12,50 26673675 3334738.44 12.5
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 147,1 111,7 5,20 2147100 111670 5.2
5 Продукти харчування 116 577,5 25 710,9 22,05 116577478 25710891.56 22.05
6 Оплата послуг (крім комунальних) 68 027,5 3 957,8 5,82 68027517 3957849.08 5.82
7 Видатки на відрядження 884,4 130,8 14,79 884395 130815.68 14.79
8 Оплата теплопостачання 185 370,7 67 029,5 36,16 185370652 67029458.92 36.16
9 Оплата водопостачання та водовідведення 8 041,3 1 484,9 18,47 8041275 1484903.26 18.47
10 Оплата електроенергії 34 882,1 10 888,0 31,21 34882090 10887953.91 31.21
11 Оплата природного газу 1 652,4 774,9 46,90 1652373 774878.8 46.9
12 Оплата інших енергоносіїв 185,3 64,8 34,97 185291 64763.6 34.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 685,7 114,7 2,45 4685741 114706.24 2.45
14 Інші виплати населенню 351,9 80,8 22,96 351863 80817.27 22.96
15 Інші поточні видатки 6,0 0,0 0,00 5975 0 0
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 2 067 366,5 421 024,6 20,37
 Завантажити в Excel