Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

17 920,0 тис. грн.

Виконано за рік

17 883,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 17 920,0 17 883,0 99,79 17920000.00 17882959.40 99.79
Всього 17 920,0 17 883,0 99,79