Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

4 781,8 тис. грн.

Виконано за рік

4 739,1 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 4 470,0 4 455,9 99,68 4470015.00 4455870.86 99.68
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 311,7 283,2 90,86 311745.00 283245.00 90.86
Всього 4 781,8 4 739,1 99,11