Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

Заплановано на рік

13 664,0 тис. грн.

Виконано за рік

13 080,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 10 083,1 10 083,1 100,00 10083100.00 10083100.00 100
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 580,9 2 997,1 83,70 3580900.00 2997082.36 83.7
Всього 13 664,0 13 080,2 95,73