Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

Заплановано на рік

21 209,4 тис. грн.

Виконано за рік

20 496,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 14 040,0 14 039,9 100,00 14040000.00 14039934.40 100
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 7 169,4 6 456,3 90,05 7169400.00 6456272.00 90.05
Всього 21 209,4 20 496,2 96,64