Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

554 658,9 тис. грн.

Виконано за рік

521 492,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 197,2 0,0 0,00 197200 0 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 266 705,0 239 434,8 89,78 266705000 239434780.8 89.78
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 274 458,7 272 382,2 99,24 274458679 272382211.36 99.24
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 507,8 0,0 0,00 507800 0 0
5 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 000,0 728,8 24,29 3000000 728759.66 24.29
6 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 260,0 0,0 0,00 260000 0 0
7 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 9 530,2 8 946,3 93,87 9530218 8946257.41 93.87
Всього 554 658,9 521 492,0 94,02
 Завантажити в Excel