Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 701 058,2 тис. грн.

Виконано за рік

6 411 202,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 266 458,7 1 261 266,0 99,59 1266458716.6 1261265984.83 99.59
2 Нарахування на оплату праці 282 798,7 281 664,8 99,60 282798744.24 281664832.29 99.6
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 57 492,2 55 358,6 96,29 57492175.94 55358554.13 96.29
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 866,3 2 793,2 97,45 2866289 2793232.1 97.45
5 Продукти харчування 174 001,3 167 446,8 96,23 174001287.03 167446825.32 96.23
6 Оплата послуг (крім комунальних) 469 492,9 418 084,4 89,05 469492936.54 418084375.47 89.05
7 Видатки на відрядження 2 374,5 2 320,6 97,73 2374480.11 2320559.75 97.73
8 Оплата теплопостачання 161 761,2 155 291,1 96,00 161761156.71 155291110.4 96
9 Оплата водопостачання та водовідведення 7 131,6 6 947,8 97,42 7131608.23 6947806.66 97.42
10 Оплата електроенергії 76 735,7 75 333,1 98,17 76735684.71 75333094.69 98.17
11 Оплата природного газу 2 864,4 2 359,0 82,36 2864350 2358956.22 82.36
12 Оплата інших енергоносіїв 317,0 253,4 79,94 316957 253401 79.94
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 5 017,7 154,1 3,07 5017660 154081.3 3.07
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 910 558,6 893 055,7 98,08 910558613.46 893055689.35 98.08
15 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 468 616,2 452 697,7 96,60 468616179.1 452697746.05 96.6
16 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 000 979,5 985 963,2 98,50 1000979506.78 985963244.68 98.5
17 Інші виплати населенню 1 216 858,8 1 215 788,1 99,91 1216858753.77 1215788111.21 99.91
18 Інші поточні видатки 6 090,4 5 461,7 89,68 6090412 5461663.56 89.68
19 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 34 400,8 28 254,5 82,13 34400802.76 28254493.61 82.13
20 Капітальне будівництво (придбання) житла 4 927,8 4 927,8 100,00 4927800 4927800 100
21 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 55 836,6 14 633,8 26,21 55836587 14633797.49 26.21
22 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 44 775,9 20 302,3 45,34 44775874.03 20302277.41 45.34
23 Капітальний ремонт інших об`єктів 113 743,9 72 009,5 63,31 113743937.69 72009523.12 63.31
24 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 70,0 0,0 0,00 70000 0 0
25 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 31 779,3 9 175,7 28,87 31779320 9175747.95 28.87
26 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 274 442,0 257 484,4 93,82 274441997.73 257484445.42 93.82
27 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 21 788,7 21 391,1 98,18 21788692 21391149.98 98.18
28 Капітальні трансферти населенню 405,0 387,7 95,73 405000 387694.24 95.73
29 Надання пільгового довгострокового кредиту 596,0 498,9 83,71 596000 498900 83.71
30 Повернення коштів, наданих для кредитування -12,3 -102,9 836,59 -12300 -102900 836.59
31 Нерозподілені видатки 5 889,0 0,0 0,00 5889000 0 0
Всього 6 701 058,2 6 411 202,2 95,67
 Завантажити в Excel