Заплановано на рік

788,2 тис. грн.

Виконано за рік

781,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33,6 31,6 94,05 33635.60 31577.61 94.05
2 Оплата послуг (крім комунальних) 12,7 11,1 87,40 12698.00 11050.00 87.4
3 Видатки на відрядження 12,3 10,7 86,99 12308.35 10717.64 86.99
4 Оплата інших енергоносіїв 0,0 0,0 0,00 36.00 36.00 0
5 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,2 0,7 58,33 1220.00 700.00 58.33
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 704,0 703,7 99,96 703966.41 703735.37 99.96
7 Капітальний ремонт інших об`єктів 24,3 23,9 98,35 24300.00 23905.20 98.35
Всього 788,2 781,7 99,18