Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

311,7 тис. грн.

Виконано за рік

283,2 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 311,7 283,2 90,86 311745.00 283245.00 90.86
Всього 311,7 283,2 90,86