Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за рік

0,0 тис. грн.