Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

Заплановано на рік

7 008,4 тис. грн.

Виконано за рік

7 003,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 3 707,5 3 707,5 100,00 3707453.00 3707453.00 100
2 Нарахування на оплату праці 813,6 811,4 99,73 813560.00 811356.53 99.73
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 572,1 572,1 100,00 572077.66 572077.66 100
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 20,0 20,0 100,00 20000.00 20000.00 100
5 Продукти харчування 765,5 765,5 100,00 765458.00 765458.00 100
6 Оплата послуг (крім комунальних) 383,3 383,1 99,95 383326.00 383114.28 99.95
7 Видатки на відрядження 6,2 5,1 82,26 6189.00 5066.00 82.26
8 Оплата теплопостачання 551,9 551,9 100,00 551860.00 551857.28 100
9 Оплата водопостачання та водовідведення 31,2 31,2 100,00 31206.00 31205.84 100
10 Оплата електроенергії 134,9 134,3 99,56 134858.61 134293.46 99.56
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4,2 3,7 88,10 4195.00 3714.00 88.1
12 Інші виплати населенню 0,4 0,2 50,00 408.00 204.00 50
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 17,8 17,8 100,00 17793.00 17793.00 100
Всього 7 008,4 7 003,6 99,93