Групи централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

2 571,3 тис. грн.

Виконано за рік

2 510,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 811,4 1 805,2 99,66 1811353.00 1805228.46 99.66
2 Нарахування на оплату праці 402,8 402,3 99,88 402768.00 402290.96 99.88
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17,5 17,4 99,43 17500.00 17425.00 99.43
4 Оплата послуг (крім комунальних) 38,0 21,3 56,05 37981.00 21289.79 56.05
5 Видатки на відрядження 7,2 5,0 69,44 7215.00 4958.43 69.44
6 Оплата теплопостачання 217,2 184,5 84,94 217173.00 184501.46 84.94
7 Оплата водопостачання та водовідведення 2,4 2,1 87,50 2350.00 2127.30 87.5
8 Оплата електроенергії 68,5 66,1 96,50 68534.00 66096.59 96.5
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 6,4 6,2 96,88 6434.00 6239.00 96.88
Всього 2 571,3 2 510,2 97,62