Професійно-технічні заклади освіти

Заплановано на рік

129 753,5 тис. грн.

Виконано за рік

129 314,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 57 144,9 56 974,2 99,70 57144865.00 56974248.27 99.7
2 Нарахування на оплату праці 12 536,5 12 455,6 99,35 12536471.00 12455552.59 99.35
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 663,1 659,2 99,41 663145.00 659228.73 99.41
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 97,9 97,9 100,00 97882.00 97882.00 100
5 Продукти харчування 7 358,8 7 358,8 100,00 7358808.00 7358808.00 100
6 Оплата послуг (крім комунальних) 361,6 361,6 100,00 361575.88 361565.48 100
7 Оплата теплопостачання 17 220,4 17 220,4 100,00 17220417.00 17220411.74 100
8 Оплата водопостачання та водовідведення 506,4 499,6 98,66 506406.00 499581.39 98.66
9 Оплата електроенергії 3 372,0 3 371,9 100,00 3371950.00 3371947.38 100
10 Оплата природного газу 581,7 581,2 99,91 581689.00 581186.60 99.91
11 Оплата інших енергоносіїв 380,0 380,0 100,00 380000.00 379998.73 100
12 Виплата пенсій і допомоги 126,3 126,3 100,00 126306.00 126304.84 100
13 Стипендії 28 031,1 27 960,2 99,75 28031110.00 27960157.32 99.75
14 Інші виплати населенню 1 372,9 1 267,4 92,32 1372890.00 1267430.41 92.32
Всього 129 753,5 129 314,3 99,66