Інші програми соціального захисту дітей

Заплановано на рік

165,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

9,3 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 19,6 0,0 0,00 19594.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 89,2 9,3 10,43 89236.00 9325.32 10.43
3 Інші виплати населенню 56,8 0,0 0,00 56800.00 0.00 0
Всього 165,6 9,3 5,62