Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

201 881,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

32 939,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 75 822,0 13 413,3 17,69 75822000.00 13413283.21 17.69
2 Нарахування на оплату праці 16 680,8 2 950,5 17,69 16680800.00 2950468.61 17.69
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 365,0 538,4 22,77 2364981.73 538448.06 22.77
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 12 869,7 1 979,2 15,38 12869677.09 1979158.12 15.38
5 Продукти харчування 4 569,5 611,2 13,38 4569526.00 611202.42 13.38
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2 272,3 437,4 19,25 2272333.00 437398.09 19.25
7 Видатки на відрядження 56,6 3,7 6,54 56590.00 3678.00 6.54
8 Оплата теплопостачання 13 600,5 6 059,4 44,55 13600547.00 6059441.27 44.55
9 Оплата водопостачання та водовідведення 411,3 72,2 17,55 411326.00 72236.77 17.55
10 Оплата електроенергії 2 959,5 1 069,7 36,14 2959521.00 1069676.98 36.14
11 Оплата природного газу 53,9 32,7 60,67 53900.00 32747.02 60.67
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 26,0 1,9 7,31 26000.00 1880.00 7.31
13 Інші виплати населенню 14 308,3 4 058,9 28,37 14308301.00 4058895.32 28.37
14 Інші поточні видатки 41,9 6,5 15,51 41920.00 6521.25 15.51
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 17 522,5 4,7 0,03 17522484.75 4726.75 0.03
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 38 322,0 1 699,5 4,43 38322034.00 1699505.10 4.43
Всього 201 881,9 32 939,3 16,32