Перинатальні центри, пологові будинки

Заплановано на рік

35 999,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

10 833,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 22 456,8 5 374,9 23,93 22456827.00 5374913.78 23.93
2 Нарахування на оплату праці 4 940,6 1 202,4 24,34 4940611.00 1202350.08 24.34
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 191,7 56,0 29,21 191718.65 56043.90 29.21
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 210,3 601,5 27,21 2210262.20 601488.52 27.21
5 Продукти харчування 410,8 100,1 24,37 410800.00 100080.00 24.37
6 Оплата послуг (крім комунальних) 237,2 53,9 22,72 237219.56 53863.59 22.72
7 Видатки на відрядження 13,2 2,0 15,15 13200.00 2001.66 15.15
8 Оплата теплопостачання 4 224,4 2 938,4 69,56 4224367.00 2938435.37 69.56
9 Оплата водопостачання та водовідведення 190,9 52,9 27,71 190860.00 52939.84 27.71
10 Оплата електроенергії 1 102,7 430,8 39,07 1102670.00 430826.67 39.07
11 Інші поточні видатки 0,8 0,3 37,50 800.00 327.47 37.5
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20,0 20,0 100,00 20000.00 20000.00 100
Всього 35 999,3 10 833,3 30,09