Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

56 513,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 924,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180,5 45,0 24,93 180461.73 45005.13 24.93
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 115,7 65,1 56,27 115696.53 65112.53 56.27
3 Оплата послуг (крім комунальних) 269,5 102,8 38,14 269532.00 102779.20 38.14
4 Оплата теплопостачання 38,2 0,0 0,00 38154.00 0.00 0
5 Оплата водопостачання та водовідведення 7,2 0,0 0,00 7226.00 0.00 0
6 Оплата електроенергії 12,3 0,0 0,00 12264.00 0.00 0
7 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4,1 0,9 21,95 4100.00 900.00 21.95
8 Інші поточні видатки 41,9 6,5 15,51 41920.00 6521.25 15.51
9 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 17 522,5 4,7 0,03 17522484.75 4726.75 0.03
10 Капітальний ремонт інших об`єктів 38 322,0 1 699,5 4,43 38322034.00 1699505.10 4.43
Всього 56 513,9 1 924,5 3,41