Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

Заплановано на рік

65 268,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

5 692,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші природоохоронні заходи 7 488,2 0,0 0,00 7488178.83 0.00 0
2 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 41 810,4 5 622,5 13,45 41810421.17 5622450.59 13.45
3 Утилізація відходів 1 000,0 0,0 0,00 1000000.00 0.00 0
4 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 14 950,9 70,3 0,47 14950900.00 70257.60 0.47
5 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 18,7 0,0 0,00 18700.00 0.00 0
Всього 65 268,2 5 692,7 8,72