Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій

Заплановано на рік

179,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

20,8 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 179,8 20,8 11,57 179800.00 20793.12 11.57
Всього 179,8 20,8 11,57