Школи естетичного виховання дітей

Заплановано на рік

61 468,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

11 115,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 42 343,2 7 633,5 18,03 42343193.00 7633536.64 18.03
2 Нарахування на оплату праці 9 315,5 1 685,2 18,09 9315501.00 1685162.97 18.09
3 Оплата послуг (крім комунальних) 6 055,1 0,0 0,00 6055076.00 0.00 0
4 Оплата теплопостачання 3 665,3 1 779,0 48,54 3665255.00 1779002.81 48.54
5 Оплата електроенергії 89,5 17,6 19,66 89529.00 17640.41 19.66
Всього 61 468,6 11 115,3 18,08