Неподаткові надходження

Заплановано на рік

217 982,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

138 257,7 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 42,0 1 144,4 2 724,76 42000.00 1144386.00 2724.76
2 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 10 000,0 4 744,0 47,44 10000000.00 4744027.87 47.44
3 Інші надходження  618,0 520,0 84,14 618000.00 519950.53 84.14
4 Плата за надання адміністративних послуг 23 400,0 15 928,2 68,07 23400000.00 15928212.40 68.07
5 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 18 000,0 11 176,1 62,09 18000000.00 11176058.01 62.09
6 Державне мито 1 366,0 611,9 44,8 1365993.00 611855.86 44.8
7 Інші неподаткові надходження   2 905,0 1 719,2 59,18 2905000.00 1719187.69 59.18
8 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 500,0 107,7 21,54 500000.00 107688.52 21.54
9 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 0,2 0,0 0.00 206.49 0
10 Власні надходження бюджетних установ 161 151,8 102 401,2 63,54 161151793.53 102401204.71 63.54
11 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 12,8 0,0 0.00 12821.25 0
Всього 217 982,8 138 257,7 63,43