Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

Заплановано на рік

42,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

425,0 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 42,0 425,0 1 011,9 42000.00 424971.00 1011.9
Всього 42,0 425,0 1 011,9