Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

Заплановано на рік

17 045,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 265,0 0,0 0,00
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 780,0 0,0 0,00
Всього 17 045,0 0,0 0,00