Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

5 700,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 743,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 200,0 0,0 0,00
2 Інші виплати населенню 5 500,0 1 743,2 31,69
Всього 5 700,0 1 743,2 30,58