Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Заплановано на рік

3 914,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 019,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 914,0 1 019,1 26,04
Всього 3 914,0 1 019,1 26,04