Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Заплановано на рік

7 759,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

3 819,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 7 759,6 3 819,5 49,22
Всього 7 759,6 3 819,5 49,22