Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Заплановано на рік

94 498,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

45 743,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 863,3 844,8 97,86
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 93 634,6 44 899,0 47,95
Всього 94 498,0 45 743,8 48,41