Реалізація Національної програми інформатизації

Заплановано на рік

1 265,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 1 265,5 0,0 0,00
Всього 1 265,5 0,0 0,00