Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

449,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 404,9 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 44,3 0,0 0,00
Всього 449,2 0,0 0,00