Реалізація Національної програми інформатизації

Заплановано на рік

29,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4,7 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 24,2 0,0 0,00
Всього 29,0 0,0 0,00