Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заплановано на рік

1 570,7 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 70,7 0,0 0,00
2 Інші виплати населенню 1 500,0 0,0 0,00
Всього 1 570,7 0,0 0,00