Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

13 091,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 10 153,3 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 2 233,7 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 69,0 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2,1 0,0 0,00
5 Оплата послуг (крім комунальних) 208,9 0,0 0,00
6 Видатки на відрядження 5,5 0,0 0,00
7 Оплата теплопостачання 213,5 0,0 0,00
8 Оплата водопостачання та водовідведення 31,9 0,0 0,00
9 Оплата електроенергії 165,1 0,0 0,00
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 8,0 0,0 0,00
Всього 13 091,0 0,0 0,00