Заходи державної політики з питань сім'ї

Заплановано на рік

306,3 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 306,3 0,0 0,00
Всього 306,3 0,0 0,00